noscript
O nás O nás

Ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá a záleží nám na tom, abychom byli transparentní a otevření v informováni o zpracování Vašich osobních údajů. Máme přísná pravidla, která stanoví přesné podmínky za jakým účelem, jakým způsobem a jaké osobní údaje využíváme.

 

Vyplněním objednávky, přihlášením k odběru obchodních sdělení nebo prohlížením našich webových stránek umožňujete společnosti APATEKA, s.r.o.., se sídlem na adrese Ladomírová 184,09003, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl: Sro, vložka č. 34297 / P, IČO: 50727001 využívat Vaše osobní údaje.

Kde uchováváme Vaše údaje?

Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech společnosti 13 bytes, s.r.o. a v datovém centru společnosti WebSupport, s.r.o. se sídlem Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovensko. Zabezpečení datového centra je v plném souladu s GDPR a více informací je možné dohledat přímo na stránkách datového centra.

Proč používáme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje používáme pro účely nezbytné se zpracováním Vaší objednávky, záručních záležitostí, zda pro účely zákaznické podpory. Vaše osobní údaje používáme také na zasílání marketingových nabídek a pozvánek prostřednictvím emailů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme tyto osobní údaje:

 • kontaktní informace - jméno a příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo,
 • platební informace a historie plateb,
 • informace o objednávce - objednané produkty, počet kusů a ceny.

Kdo má přístup k Vašim údajům?

přístup k Vašim osobním údajům má pouze omezený počet interních zaměstnanců, nakolik je to nezbytné pro jejich pracovní náplň (zpracování objednávek, záruční záležitosti, balení, zákaznická podpora a pod.). Všichni takový zaměstnanci mají přístup pouze k takovému objemu osobních údajů, které k provádění své pracovní náplně nezbytně potřebují.

Nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme Vaše údaje pro marketingové účely třetím stranám. Údaje, které se poskytují třetím stranám, se používají pouze na poskytnutí našich služeb pro Vás.

Komu Vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobní údaje jsou používány výhradně pro naše interní potřeby a to zejména z výše uvedených důvodů. V rámci vyřízení Vaší objednávky mohou být osobní údaje poskytnuté účetním střediskům, daňovým poradcem a dopravním či přepravním společnostem, a to např.:

 • Zásielkovňa s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava

 • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ 61329266, se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 25101

Máte právo na přístup k informacím

Máte právo kdykoli požádat (zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@zonno.cz) o informace o tom, jaké osobní údaje o Vás uchováváme. Zpracováním Vašich osobních údajů pomocí automatických prostředků na základě Vašeho souhlasu nebo na základě dohody, máte právo obdržet kopii svých údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. *. xls, *. csv nebo v obdobném formátu), který poskytneme Vám nebo jiné straně.

Máte právo na vymazání osobních údajů

Máte právo na vymazání jakýchkoliv osobních údajů, kdykoliv kromě těchto situací:

 • máte nevybavenou záležitost se zákaznickým servisem,
 • máte otevřenou objednávku, které ještě nebyla odeslána nebo byla odeslána jen její část,
 • máte nevyrovnaný dluh bez ohledu na způsob platby,
 • pokud jste provedli nákup, Vaše osobní údaje v souvislosti s Vaší transakcí uchováváme na základě účetních předpisů.

Máte právo namítat proti zpracování na základě oprávněného zájmu

Máte právo namítat proti zpracování svých osobních údajů, které je založeno na oprávněném zájmu zonno. V takovém případě nebudeme pokračovat v zpracováváním osobních údajů s výjimkou případu, kdy víme prokázat oprávněný důvod ke zpracování, který převažuje nad Vašim zájmem a právy, nebo z důvodu právních nároků.

Máte právo namítat vůči přímému marketingu

Máte právo namítat vůči přímému marketingu včetně profilovací analýzy provedené pro účely přímého marketingu. Můžete se rozhodnout pro vyloučení z přímého marketingu sledováním pokynů v jednotlivých marketingových emailech.

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů

Máte právo požadovat abychom omezili jakékoli zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich vymazání, za těchto okolností:

 • pokud vyhlásíte, že Vaše osobní údaje jsou nesprávné, a to až do ověření jejich správnosti.
 • pokud je zpracování nezákonné, můžete odporovat výmazu osobních údajů a místo toho požadovat omezení používání Vašich osobních údajů.
 • pokud již nepotřebujeme osobní údaje, ale vyžaduje se to pro uplatnění Vašich práv.
 • pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to až do doby, kdy ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

Máte právo odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení

V případě, že si už více nepřejete dostávat informace o novinkách a slevách do Vaší emailové schránky, můžete Váš předchozí souhlas vzít zpět a to kdykoliv bez udání důvodu. Souhlas můžete vzít zpět sledováním pokynů v jednotlivých marketingových emailech nebo zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu info@zonno.cz.

Jak můžete uplatňovat svá práva?

Všechny požadavky týkající se Vašich práv uvedených výše lze konzultovat na e-mailové adrese info@zonno.cz.

Odpovědná osoba

Jmenovali jsme odpovědnou osobu k zajištění toho, abychom Vaše osobní údaje zpracovali otevřeným, správným a zákonným způsobem. S naší odpovědnou osobou se můžete kontaktovat na emailové adrese info@zonno.cz.

Právo na podání stížnosti orgánu dohledu

V případě, že podle Vašeho názoru neplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na naši zákaznickou podporu. Pokud Vám ani komunikace s naší zákaznickou podporou nepřinesla dostatečné uspokojení, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese sídla úřadu: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

 

Ve Svidníku, dne 7.5.2021.
APATEKA, s.r.o.

Zonno.cz najdete na Diomi.cz